دانلود نرم افزار های کاوفناوری نهم

دانلود نرم افزار Edraw Max

دانلود نرم افزار BricsCad

دانلود نرم افزار Interactive Physics 

دانلود نرم افزار Adob Air 

( شما برای اجرای نرم افزار اسکرچ به نرم افزار بالایی احتیاج دارید. )

دانلود نرم افزار scratch 

دانلود نرم افزار Game maker

سکوی نهمsakoye9.lxb.ir  


برگرفته شده از وبلاگ: 9hoom.blog.ir