ارزشیابی پیشرفت تحصیلی گزینه 2 آزمون شماره 3

در این مطلب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی گزینه 2 آزمون سومش

که شامل 80 سوال از درس های ادبیات و ریاضی و علوم و عربی و اجتماعی و زبان و دینی

است را براتون گذاشتیم برای دانلود به ادامه مطالب برید ضمن اینکه اگه سوالات یکم ناخوانا بودند عذر خواهی میکنیم.

پاسخ نامه را فردا میگذاریم.

برای دانلود روی شکل زیر کلیک کنید.