دانلود نمونه سوالات تستی درس 1 تا 24 مطالعات اجتماعی نهم

دانلود نمونه سوالات تستی درس 1 تا 24 مطالعات اجتماعی نهم

 

در این پست نمونه سوالات  چهار گزینه ای مطالعات اجتماعی نهم از درس 1 تا 24

به صورت 10 سوال تستی از هر درس براتون قرار دادیم

 

دانلود نمونه سوالات تستی مطالعات اجتماعی نهم از درس 1 تا 12

 

 

دانلود سوالات تستی مطالعات اجتماعی نهم از درس 13 تا 24