آموزش درس چهارم عربی نهم

آموزش درس چهارم که با فیلمبرداری از کلاس درس می باشد به شکل پراکنده می باشد . 

 
دراین بخش از فیلمها که مشاهده می کنید بخش روان خوانی دانش آموزان و دریافت مفهوم و پیام اخلاقی متن و همچنین بخش مکالمه قابل دسترسی نیست . 
 
 
برای مشاهده فایل ها ابتدا فایل 14 مگابایتی  و سپس فایل 19 مگابایتی و درانتها فایل 21 مگابایتی را مشاهده کنید . 
 
از آنجا که به جهت بارگذاری مجبور به کم کردن حجم فیلمها شدم کیفیت فیلمبرداری افت پیدا کرده که عذرخواهی میکنم . 
 
 
                                               با تشکر از دانش آموزان کلاس 9/6
 
 
 
                                 
           جهت دریافت فایل 14 مگابایتی اینجا کلیک نمایید . 
 
 
جهت دریافت فایل 19 مگابایتی اینجا کلیک کنید . 
 
 
جهت دریافت فایل 21 مگابایتی اینجا کلیک نمایید . 
 
گرفته شدهاز:http://sahrainfo.mihanblog.com